project

2019 – HA LONG WALKING STREET

Dưới sự đô thị hóa nhanh chóng, các thành phố ở Việt Nam đã tách rời khỏi nguồn gốc của chúng là những khu rừng nhiệt đới trải dài. Việc thiếu màu xanh gây ra các vấn đề xã hội khác nhau như ô nhiễm không khí do quá nhiều xe máy, ô nhiễm không khí, lũ lụt và ảnh hưởng của đảo nhiệt. Trong bối cảnh này, các thế hệ mới ở khu vực thành thị đang mất kết nối với thiên nhiên. Hơn nữa, đất nước này đang phải đối mặt với những thay đổi khi chuyển sang nền kinh tế dựa trên sản xuất, gây thiệt hại cho môi trường. Hạn hán gia tăng, lũ lụt và nhiễm mặn gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp thực phẩm.