project

2019 – TB Hotel

hotel – resort/renovation
Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2019
110 m2

Khách sạn Thủy Bình vốn là một nhà hàng mang âm hưởng indochine ở phố Hàng Vôi, chủ đầu tư muốn chuyển đổi sang mô hình khách sạn và cho thuê. Đơn vị tư vấn cùng chủ đầu tư đã thống nhất giữ lại tinh thần indochine, thay đổi lại không gian để phù hợp hơn với chức năng hiện tại.