project

2019 – IV Museum

museum/competition
Mývatn, Iceland
2019
2500 m2

Ý tưởng chính bắt đầu từ cảm quan về địa hình và thiên nhiên của Iceland. Tầm nhìn vô hạn. Cách con người sống hòa vào thiên nhiên. Đặc biệt hơn ở Mytvan, nhà ở đơn giản và khiêm nhường, dành chỗ cho vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Câu hỏi được đặt ra là : làm sao để tạo nên một cấu trúc hài hòa với cảnh quan xung quanh, đồng thời kết nối được với chủ đề của bảo tàng : Núi lửa Hverfjall.