project

2020 Olympia School/ Office

*Biến không gian trường học như là một ngôi nhà thứ 2 của trẻ, nơi trẻ được thấy
tuổi thơ của mình ở đó, được CHƠI và được HỌC trong một môi trường cởi mở,
thân thiện với thiên nhiên và thân thiện với con người. Mọi người đều cảm thấy đó
là không gian mình thuộc về, có trách nhiệm và có tương tác, gắn kết.
* Tăng tính tương tác của trẻ qua các giác quan (nhìn, nghe, ngửi, sờ, chạm, cảm
nhận) qua quan sát –> hiểu, thực hành/trải nghiệm–> tư duy, tưởng tượng, sáng tạo.
* Thiết kế Mở và có tính Thẩm thấu, vận dụng sáng tạo và tối ưu dòng năng lượng
vật chất và nguồn lực hiện có, tránh tối đa “hiệu ứng cứng hoá bề mặt và hiệu ứng
đường ống khép kín”. (Trẻ không thể học được gì nếu mọi thứ được thiết kế hoàn
hảo, đóng kín và trẻ chỉ việc ngắm và sử dụng; càng không nên chỉ tập trung vào
hình ảnh mà phải có logic, ngôn ngữ thiết kế rõ ràng, thống nhất từ nội dung đến
hình ảnh thể hiện).
* “Không thứ gì là vô dụng, bỏ đi – chỉ là người ta không biết vai trò
và cách sử dụng nó thế nào.”